ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

OTRS ITSM

Działalność większości firm opiera się na użytkowaniu systemów informatycznych. Coraz większe skomplikowanie tych rozwiązań powoduje znaczący wzrost zgłoszeń użytkowników dotyczących tego zakresu działania przedsiębiorstwa. Uporządkowanie bieżącej obsługi zgłoszeń, uzupełnione o dodatkowe funkcjonalności zwiększa efektywność pracowników działu informatyki i zadowolenie użytkowników.

OTRS Service Desk to system zbudowany w oparciu o „dobre praktyki”. Jest zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania usługami bazującym na wytycznych zawartych w ITIL.

OTRS Service Desk spełnia wymagania dla skalowalnych, zintegrowanych rozwiązań o wysokiej wydajności. Jest niezależny od platformy, elastyczny, szybki do instalacji, zapewnia niskie koszty i wydajne rozwiązanie.

 • Automatyczna rejestracja zgłoszeń wysyłanych na skrzynkę e-mail systemu
 • Ręczna rejestracja zgłoszeń telefonicznych lub mailowych
 • Automatyczne generowanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i komunikatów z informacjami o zmianach statusu zgłoszenia,
 • Automatyczne informowanie operatorów o nowych zgłoszeniach i nowych odpowiedziach do otwartych zgłoszeń,
 • Panel WWW klienta do wysyłania zgłoszeń, sprawdzania historii i statusu ich realizacji,
 • Interfejs WWW dla operatorów obsługujących zgłoszenia (tzw. agentów),
 • Definiowanie schematów gotowych odpowiedzi do użycia w panelu operatora
 • Pełna historia obsługi zgłoszeń z możliwością wyszukiwania po wielu kryteriach, w tym po treści zgłoszeń
 • Wbudowany zestaw raportów z praktycznym kreatorem do samodzielnego definiowania kolejnych zestawień
 • Analizujemy potrzeby klienta
 • Wypracowujemy nowe procesy, usługi, kontrakty
 • Instalujemy, konfigurujemy i integrujemy system wraz z testami
 • Przygotowujemy spersonalizowaną dokumentację
 • Szkolimy w systemie pilotażowym skonfigurowanym dla klienta
 • Modyfikujemy i rozwijamy działające systemy instalując rozszerzenia, migrując do nowych wersji, łącząc z systemami zewnętrznymi
 • Proponowane rozwiązania wdrażamy: u klienta, korzystając z istniejącej infrastruktury sprzętowo-programowej lub w formie usługi hostingowej

Działalność większości firm opiera się na użytkowaniu systemów informatycznych. Coraz większe skomplikowanie tych rozwiązań powoduje znaczący wzrost zgłoszeń użytkowników dotyczących tego zakresu działania przedsiębiorstwa. Uporządkowanie bieżącej obsługi zgłoszeń, uzupełnione o dodatkowe funkcjonalności zwiększa efektywność pracowników działu informatyki i zadowolenie użytkowników.

OTRS Service Desk to system zbudowany w oparciu o „dobre praktyki”. Jest zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania usługami bazującym na wytycznych zawartych w ITIL.

OTRS Service Desk spełnia wymagania dla skalowalnych, zintegrowanych rozwiązań o wysokiej wydajności. Jest niezależny od platformy, elastyczny, szybki do instalacji, zapewnia niskie koszty i wydajne rozwiązanie.

 • Automatyczna rejestracja zgłoszeń wysyłanych na skrzynkę e-mail systemu
 • Ręczna rejestracja zgłoszeń telefonicznych lub mailowych
 • Automatyczne generowanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i komunikatów z informacjami o zmianach statusu zgłoszenia,
 • Automatyczne informowanie operatorów o nowych zgłoszeniach i nowych odpowiedziach do otwartych zgłoszeń,
 • Panel WWW klienta do wysyłania zgłoszeń, sprawdzania historii i statusu ich realizacji,
 • Interfejs WWW dla operatorów obsługujących zgłoszenia (tzw. agentów),
 • Definiowanie schematów gotowych odpowiedzi do użycia w panelu operatora
 • Pełna historia obsługi zgłoszeń z możliwością wyszukiwania po wielu kryteriach, w tym po treści zgłoszeń
 • Wbudowany zestaw raportów z praktycznym kreatorem do samodzielnego definiowania kolejnych zestawień
 • Analizujemy potrzeby klienta
 • Wypracowujemy nowe procesy, usługi, kontrakty
 • Instalujemy, konfigurujemy i integrujemy system wraz z testami
 • Przygotowujemy spersonalizowaną dokumentację
 • Szkolimy w systemie pilotażowym skonfigurowanym dla klienta
 • Modyfikujemy i rozwijamy działające systemy instalując rozszerzenia, migrując do nowych wersji, łącząc z systemami zewnętrznymi
 • Proponowane rozwiązania wdrażamy: u klienta, korzystając z istniejącej infrastruktury sprzętowo-programowej lub w formie usługi hostingowej

Jeśli:

 • Prowadzisz działalność handlową, usługową lub produkcyjną
 • Przyjmujesz zgłoszenia klientów lub kontrahentów dotyczące towarów bądź usług
 • Twoja firma ma wewnętrzny dział serwisu/wsparcia
 • Chcesz zapewnić efektywność i kontrolę procesu zgłoszeń
 • Chcesz udostępniać bazę wiedzy i bezpiecznie korzystać z jej zasobów
 • Chcesz zapewnić zgodność świadczonych usług z zestawem reguł ITIL

Jeśli:

 • Prowadzisz działalność handlową, usługową lub produkcyjną
 • Przyjmujesz zgłoszenia klientów lub kontrahentów dotyczące towarów bądź usług
 • Twoja firma ma wewnętrzny dział serwisu/wsparcia
 • Chcesz zapewnić efektywność i kontrolę procesu zgłoszeń
 • Chcesz udostępniać bazę wiedzy i bezpiecznie korzystać z jej zasobów
 • Chcesz zapewnić zgodność świadczonych usług z zestawem reguł ITIL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania odnośnie naszych produktów i usług? Nie wahaj się! napisz do nas i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania.