ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Wdrożenie w pigułce

  • Firma: Nystal S.A.
  • Rozwiązanie: OTRS z modułami ITSM oraz FAQ
Użytkowanie od
Agenci OTRS
1
Ilość zgłoszeń /msc

Firma NYSTAL S.A prowadzi działalność w handlu wyrobami hutniczymi. W pewnym momencie Zarząd Firmy został postawiony przed zadaniem reorganizacji obsługi informatycznej.

Wybrane zostało rozwiązanie pełnego outsourcingu obsługi informatycznej w oparciu o własny, aktualnie użytkowany system informatyczny. W momencie przekazywania kompetencji firma przejmująca zasugerowała wdrożenie systemu HelpDesk.

Wyzwania:

Podstawowym wyzwaniem było szybkie i sprawne wdrożenie systemu HelpDesk, przekonanie użytkowników do posługiwania się nowym narzędziem w miejsce dotychczasowych zgłoszeń telefonicznych lub „w biegu na korytarzu”.

 

Piętrzące się zagadnienia związane z przejmowaniem kompetencji, związane z tym perturbacje dla pracowników biznesowych wymagały, aby wdrożenie systemu HelpDesk przebiegało niejako „w tle” głównych działań i było jak najmniej zauważalne.

Rozwiązanie:

Przeprowadzono bardzo prostą analizę wdrożeniową, która wykazała konieczność:

– zastosowania rozwiązań umożliwiających określenie niezależnych czasów reakcji dla poszczególnych kategorii zgłoszeń. W związku z tym zdecydowano się na instalację odpowiednich rozszerzeń OTRS ITSM.

– pełnej kontroli nad obsługą zgłoszeń przez wyznaczone osoby.

– dodatkowej kategoryzacji zgłoszeń na potrzeby audytu.

– rozdzielenia rejestracji i obsługi zgłoszeń dotyczących systemu informatycznego i aplikacji biznesowych.

 

Szczególny nacisk został położony na szybkość i prostotę wdrożenia. Stosunkowo łatwo udało się przekonać użytkowników, aby zgłaszali problemy drogą mailową.

Bieżące działanie:

Zastosowane rozwiązanie okazało się na tyle elastyczne i efektywne, że proces przejmowania obsługi informatycznej po pierwszym burzliwym okresie mógł się szybko ustabilizować. Po ustabilizowaniu się bieżącej obsługi informatycznej dokonano przeglądu funkcjonalności rozwiązania. Skonfigurowane zostały dodatkowe możliwości, wprowadzone zostały dedykowane raporty dla Zarządu Nystal S.A. Pozwoliło to jeszcze bardziej zwiększyć efektywność rejestrowania prac firmy świadczącej obsługę informatyczną oraz ich kontrolę przez zleceniodawcę.

 

W chwili obecnej z systemu korzysta Zarząd Nystal S.A oraz pracownicy firmy zewnętrznej która świadczy obsługę informatyczną. Zgłoszenia są obsługiwane lokalnie (wizyty serwisowe) oraz zdalnie. Użytkownicy zyskali pewność, że żadne zgłoszenie nie zostanie zapomniane oraz bieżącą informację o sposobie i czasie wykonania