Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'inclusive_language_score' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `inclusive_language_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '3163', 'attachment', 'https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg', NULL, '0', '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg', '3163', 'attachment-image', '{\"width\":\"400\",\"height\":\"566\",\"url\":\"https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg\",\"path\":\"/www/hdesk24_www/www/hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg\",\"size\":\"full\",\"id\":3163,\"alt\":\"\",\"pixels\":226400,\"type\":\"image/jpeg\"}', 'https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg', '3163', 'attachment-image', NULL, NULL, NULL, NULL, 'tami_list_ref_small', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '6', '3161', NULL, 'inherit', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2019-07-11 08:30:11', '2019-07-11 08:30:11', '2', '69:4570ec88b57b1af762e590f78eda04cb', '2023-09-28 22:15:20', '2023-09-28 22:15:20')

Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'inclusive_language_score' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `inclusive_language_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '3163', 'attachment', 'https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg', NULL, '0', '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg', '3163', 'attachment-image', '{\"width\":\"400\",\"height\":\"566\",\"url\":\"https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg\",\"path\":\"/www/hdesk24_www/www/hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg\",\"size\":\"full\",\"id\":3163,\"alt\":\"\",\"pixels\":226400,\"type\":\"image/jpeg\"}', 'https://hdesk24.pl/wp-content/uploads/2019/07/tami_list_ref_small.jpg', '3163', 'attachment-image', NULL, NULL, NULL, NULL, 'tami_list_ref_small', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '6', '3161', NULL, 'inherit', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2019-07-11 08:30:11', '2019-07-11 08:30:11', '2', '69:4570ec88b57b1af762e590f78eda04cb', '2023-09-28 22:15:20', '2023-09-28 22:15:20')

ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Wdrożenie w pigułce

  • Firma: PHU Tami
  • Rozwiązanie: OTRS z modułami ITSM oraz FAQ
Użytkowanie od
Agenci OTRS
1
Ilość zgłoszeń /msc

Firma TAMI prowadzi działalność w kilku niezależnych sferach. Jedną z nich jest księgarnia internetowa czytam.pl.
Działalność w tym zakresie wspomagana jest przez autorski system obsługujący: przyjmowanie i realizację zamówień, sprzedaż, logistykę itp.
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne otrzymywane jako wiadomości e-mail były obsługiwane przez wyznaczone do tych celów zespoły. Pracownicy rozdzielali między siebie zgłoszenia ręcznie i obsługiwali je często w nie usystematyzowany sposób co powodowało wydłużony czas ich realizacji.

Wyzwanie:

Podstawowym celem do zrealizowania było podniesienie jakości obsługi klientów w zakresie zgłoszeń otrzymywanych drogą elektroniczną.

Należało rozdzielić strumienie zgłoszeń w zależności od ich merytoryki i w dalszej kolejności przydzielić je odpowiednim zespołom oraz nadzorować działania związane z ich obsługą. Główny nacisk należało postawić na skrócenie czasów reakcji i efektywne zakończenia działań.

Kolejny warunek, jaki został postawiony to dostosowanie się do istniejącej infrastruktury i stosowanych rozwiązań w systemie informatycznym klienta.

Rozwiązanie:

Przeprowadzono analizę wdrożeniową, która wykazała konieczność:

– zastosowania rozwiązań umożliwiających określenie niezależnych czasów reakcji dla poszczególnych kategorii zgłoszeń. W związku z tym zdecydowano się na instalację odpowiednich rozszerzeń OTRS ITSM.

– pełnej kontroli nad obsługą zgłoszeń przez wyznaczone osoby.

– przydzielenia poszczególnych kategorii zgłoszeń w zależności od oczekiwań klienta do odpowiednich zespołów gwarantujących ich jak najbardziej efektywną obsługę

 

Szczególny nacisk został położony na optymalizację i ergonomię działania agentów poprzez zmniejszenie liczby operacji (kliknięć) w ramach systemu obsługi zgłoszeń oraz jego integrację z autorskim systemem wspomagającym bieżącą działalność.

Dzięki temu obsługa ponad 2000 zgłoszeń miesięcznie polegająca na rozpatrzeniu reklamacji i ich ewentualnej realizacji przez logistykę, odbywa się w znacznie krótszym czasie.

Wszystkie elementy wdrożenia zostały zrealizowane za pomocą rozwiązań zdalnych – telekonferencje, szkolenia, zdalny dostęp do instalacji i konfiguracji itp. co pozwoliło znacząco zmniejszyć koszty projektu i optymalnie wykorzystać czas zaangażowanych w projekt pracowników.

Bieżąca współpraca:

Zastosowane rozwiązanie okazało się na tyle elastyczne i efektywne, że firma PHU TAMI zdecydowała się podzielić obecną księgarnię internetową czytam.pl na trzy serwisy o odmiennej charakterystyce produktów. Tak powstały dodatkowe serwisy gryizabawki.pl oraz papierniczy.pl które są obsługiwane przez autorski system wspomagający bieżącą działalność a zgłoszenia klientów z tych serwisów są obsługiwane we wdrożonym systemie HelpDesk OTRS.

Kolejne zrealizowane z sukcesem zadania utwierdzają w przekonaniu, że hdesk24.pl będzie partnerem w następnych projektach realizowanych przez Tami.