ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Oferta

W ramach naszych działań zespół specjalistów Hdesk24.pl oferuje usługi:

Analizy potrzeb w ramach której

  • w pierwszej kolejności skupiamy się na oczekiwanych efektach końcowych
  • zapoznamy się z obecnie eksploatowanymi rozwiązaniami i obowiązującymi procesami w Twojej firmie
  • przedstawimy efektywne rozwiązania
  • ustalamy zasady współpracy systemów OTRS Help Desk / OTRS-ITSM z systemami zewnętrznymi.

Wypracowania

  • nowych procesów, usług i kontraktów
  • innych elementów nie istniejących w organizacji klienta a przewidzianych do wdrożenia wraz z systemem OTRS Help Desk / OTRS-ITSM.

Instalacji, konfiguracji i integracji systemu wraz z testami

Przygotowania spersonalizowanej dokumentacji

Szkoleń w systemie pilotażowym skonfigurowanym dla klienta

Modyfikacji i rozwoju działających systemów OTRS

  • instalacji rozszerzeń
  • migracji do nowych wersji
  • łączenia z systemami zewnętrznymi
  • wsparcia technicznego i serwisu systemu.